KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – „SANTA GRIZZLY CUP – MIKOŁAJKOWE ZAWODY SPORTOWE DLA DZIECI”

Organizator

GRIZZLY FIGHT CLUB

Termin zawodów

10.12.2022 (sobota)

Miejsce zawodów

HALA SPORTOWA – Szkoła Podstawowa w Zamieniu, ul. Waniliowa 7, 05-500 Zamienie

Biuro zawodów

KIEROWNIK BIURA: Katarzyna Gawrońska
10.12.2022- od godz. 9.00 do zakończenia zawodów

Dane organizatora

GRIZZLY FIGHT CLUB
Marcelina Religioni-Lewandowska
606-301-856
Kacper Lewandowski
533-020-048
www.grizzlyfightclub.pl
e-mail: grizzlyklub@gmail.com

Zgłoszenia do zawodów

Zgłoszenia dokonują rodzice drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/HWs1Z37bJZjp45kg8
do dnia 08.12.2022 (czwartek) do godz. 21.00.

Na zawody zapraszamy wszystkie chętne dzieci (także te, które nie są zawodnikami klubu Grizzly Fight Club).

Opłata startowa

30 zł – opłata startowa/osoba
(zgłoszenia po wyznaczonym terminie 40 zł)

Opłatę startową uiszczamy gotówką u trenera prowadzącego bądź w biurze zawodów w dniu rozpoczęcia turnieju (tj. 10.12.2022)

Zasady uczestnictwa w zawodach

Zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie NNW. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia.
Podczas warzenia proszę przynieść zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w zawodach oraz informację, że dziecko jest zdrowe i że może brać udział w takim wydarzeniu.

Obowiązuje strój sportowy: długie dresy oraz podkoszulek
UWAGA: Zawodnicy/zawodniczki mogą się ważyć WYŁĄCZNIE w czasie kontroli wagi zgodnie z programem zawodów odpowiadającym danej kategorii
Zawodnicy/zawodniczki mogą startować wyłącznie w swojej kategorii wiekowej oraz wagowej.

System przeprowadzania zawodów

Zawody zostaną przeprowadzone w dwóch konkurencjach:
-tor przeszkód
-wypychanie z pola walki (wielkości 3×3 m) zawodnik będzie musiał wypchnąć z pola walki swojego przeciwnika – do dwóch wygranych
Zawodnicy będą podzieleni na 5-osobowe grupy wiekowe i wagowe.

Kategorie wiekowe i wagowe

Trzy grupy wiekowe dziewczynki i chłopcy:
Roczniki: 2019-2018
Roczniki: 2017-2016
Roczniki: 2015-2013

Dzieci będą ważone przed zawodami w biurze zawodów. Grupy będą podzielone adekwatnie do ich wagi.

Program zawodów

10.12.2022 ( sobota)

9.00-10.00- weryfikacja oraz waga roczników 2019-2018 (dziewczynki i chłopcy).
10.45- rozgrzewka i rozpoczęcia zawodów dla roczników 2019-2018.
Po zakończeniu zawodów: dekoracja medalowa uczestników.

12.00-13.00- weryfikacja oraz waga roczników 2017-2016 oraz 2015-2013 (dziewczynki i chłopcy).
13.45- rozgrzewka oraz rozpoczęcie zawodów dla roczników 2017-2016 oraz 2015-2013.
Po zakończeniu zawodów: dekoracja medalowa uczestników.

LOSOWANIE KAŻDEJ KATEGORII WAGOWEJ ODBĘDZIE SIĘ PO ZWAŻENIU I WERYFIKACJI DANEJ KATEGORII.

Ceremonia dekoracji/nagrody

W ceremonii dekoracji biorą udział wszyscy uczestnicy:
Miejsce 1 – otrzymuje medal, puchar i nagrody rzeczowe.
Miejsca 2-5 – otrzymują medale i nagrody rzeczowe.

Inne

– Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po turnieju.
– Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów: nazwisko, imię, rok urodzenia dziecka.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania: – wizerunku uczestników zawodów w materiałach fotograficznych, nagraniach filmowych – danych osobowych celem opublikowania wyników, które mogą być wykorzystane w celach promocyjnych zawodników w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych.

SPONSOR GŁÓWNY

 Patronat Honorowy Wójta Gminy Lesznowola


WSPÓŁORGANIZATOR

Centrum Sportu w Gminie Lesznowola

projekt współfinansuje Gmina Lesznowola, Sołectwo Zamienie

SPONSORZY

Action

Pocztowy Dar

Lewiatan

Caputo

Pazy&ploty

Fundacja Kraina Zwierząt

Rubik Music School