„SANTA GRIZZLY CUP – MIKOŁAJKOWE ZAWODY SPORTOWE DLA DZIECI”Organizator

GRIZZLY FIGHT CLUB

Termin zawodów

9.12.2023

Miejsce zawodów

HALA SPORTOWA – Szkoła Podstawowa w Zamieniu, ul. Waniliowa 7, 05-500 Zamienie

(wejście od Centrum Sportu).

Biuro zawodów

KIEROWNIK BIURA: Katarzyna Gawrońska

09.12.2023 – od godz. 9.00 do zakończenia zawodów

Dane organizatora

GRIZZLY FIGHT CLUB
Marcelina Religioni-Lewandowska
606-301-856
Kacper Lewandowski
533-020-048
www.grizzlyfightclub.pl
e-mail: grizzlyklub@gmail.com

Zgłoszenia do zawodów

Zgłoszenia dokonują rodzice drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy:

LINK DO ZGŁOSZENIA DZIECKA

do dnia 03.12.2023 (niedziela).
Na zawody zapraszamy wszystkie chętne dzieci
(także te, które nie są zawodnikami klubu Grizzly Fight Club).

Opłata startowa

50 zł – opłata startowa/osoba

Opłatę startową uiszczamy gotówką u trenera prowadzącego
bądź w biurze zawodów w dniu rozpoczęcia turnieju (tj. 09.12.2023)

Zasady uczestnictwa w zawodach

Zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie NNW. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia.
Podczas warzenia proszę przynieść zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w zawodach oraz informację, że dziecko jest zdrowe i że może brać udział w takim wydarzeniu.

Obowiązuje strój sportowy: długie dresy oraz podkoszulek
UWAGA: Zawodnicy/zawodniczki mogą się ważyć WYŁĄCZNIE w czasie kontroli wagi zgodnie z programem zawodów odpowiadającym danej kategorii
Zawodnicy/zawodniczki mogą startować wyłącznie w swojej kategorii wiekowej oraz wagowej.

System przeprowadzania zawodów

Zawody zostaną przeprowadzone w dwóch konkurencjach:
– tor przeszkód
– wypychanie z pola walki (wielkości 3×3 m) zawodnik będzie musiał wypchnąć z pola walki swojego przeciwnika – do dwóch wygranych
Zawodnicy będą podzieleni na 5-osobowe grupy wiekowe i wagowe.

Kategorie wiekowe i wagowe

Trzy grupy wiekowe dziewczynki i chłopcy:
Roczniki: 2020-2019
Roczniki: 2018-2017
Roczniki: 2016-2014
Dzieci będą ważone przed zawodami w biurze zawodów. Grupy będą

Program zawodów

09.12.2023 ( sobota)

9.00 – weryfikacja oraz waga roczników 2020-2019 (dziewczynki i chłopcy).
10.45 – rozgrzewka i rozpoczęcia zawodów dla roczników 2020-2019.
Po zakończeniu zawodów: dekoracja medalowa uczestników.

12.00 – weryfikacja oraz waga roczników 2018-2017 (dziewczynki i chłopcy).
13.45 – rozgrzewka oraz rozpoczęcie zawodów dla roczników 2018-2017
Po zakończeniu zawodów: dekoracja medalowa uczestników.

15.00 – weryfikacja oraz waga roczników 2016-2014 (dziewczynki i chłopcy).
16.45 – rozgrzewka oraz rozpoczęcie zawodów dla roczników 2016-2014.
Po zakończeniu zawodów: dekoracja medalowa uczestników.

LOSOWANIE KAŻDEJ KATEGORII WAGOWEJ ODBĘDZIE SIĘ PO ZWAŻENIU I WERYFIKACJI DANEJ KATEGORII.

Ceremonia dekoracji/nagrody

W ceremonii dekoracji biorą udział wszyscy uczestnicy:
Miejsce 1 – otrzymuje medal, puchar i nagrody rzeczowe.
Miejsca 2-5 – otrzymują medale i nagrody rzeczowe.

Inne

– Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po turnieju.
– Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów: nazwisko, imię, rok urodzenia dziecka.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania: – wizerunku uczestników zawodów w materiałach fotograficznych, nagraniach filmowych – danych osobowych celem opublikowania wyników,
które mogą być wykorzystane w celach promocyjnych zawodników w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych.

 

SPONSOR GŁÓWNY

 Patronat Honorowy Wójta Gminy Lesznowola


WSPÓŁORGANIZATOR

Sołectwo Zamienie

Centrum Sportu w Gminie LesznowolaGminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli

SPONSORZY

Szkoła Podstawowa w Zamieniu

Kompetentni w Branży – KGHM

OBI

Przedszkole Muzyczne “Zebra”
Caputo